Hồ Văn Chi họa thơ Nguyễn Phiên, Đà Nẵng

Ngày đăng: 06:01 23/03/2016 Lượt xem: 488

 

 

Hồ Văn Chi họa thơ Nguyễn Phiên, Đà Nẵng

 

 

 

 

 

Bài xướng 1:   QUÊ TÔI PHỐ HỘI

Nguyễn Phiên

 

Phá thạch khai sơn dựng cõi bờ


Mồ hôi nước mắt, máu và thơ


Tiền nhân phố cổ bền giềng mối


Hậu duệ Hội An vững thế cờ


Gieo hạt anh hùng từ thuở ấy


Xây mầm bất khuất tận bây giờ


Thắng thù chung sức xây đời mới


Đất nước mạnh giàu thỏa ước mơ.

 

 


            

 

Tháng 3/2016. NP

 

 

Bài họa 1:    ĐÀ NẴNG NIỀM MƠ

Hồ Văn Chi

 

Hàn Giang xưa cách trở đôi bờ


Than, bụi, nhà chồ... nghẹn tiếng thơ


"Hai Chín" - "tháng Ba" bừng khí thế


"Bảy Lăm" - "năm Mão" rợp hoa cờ


Nhiều gương trung liệt còn lưu mãi


Lắm đức hy sinh để có giờ


Đà Nẵng ngày càng xanh sạch đẹp...


Vươn tầm "Hạng Nhất", toại niềm mơ.

 

 

tin tức liên quan