Hồ Văn Chi - Họa " Nghiệp Đường Thi " Của Ái Khanh

Ngày đăng: 07:15 24/03/2016 Lượt xem: 447

 

 

HỒ VĂN CHI

 

HỌA NGHIỆP ĐƯỜNG THI CỦA AÍ KHANH

 

 

 

 

Bài xướng:  NGHIỆP ĐƯỜNG THI


                     Ái Khanh, Đà Nẵng

 


Lỡ trót đa mang thể luật Đường


Nợ nần duyên nghiệp kiếp văn chương


Đôi bờ thực luận còn lưu luyến


Một bến tao đàn mãi vấn vương


Ngõ vắng ôm vần lay nguyệt xướng


Canh tàn gối vận thả hồn nương


Giũa mài châu ngọc kim cương sáng


Lưu bút đổi trao...giữ sắc hương.

 


                                             AK

 

 

 

Bài họa: NGHIỆP THƠ ĐƯỜNG


                (Ngũ độ thanh)


                Hồ Văn Chi, Đà Nẵng

 


Vì chưng ngưỡng mộ thể thơ Đường


Để mỗi đêm về mộng cú chương


Hợp cả năm vần e đã khó


Rà trong bấy chữ hẳn còn vương


"Y đề họa" quả nan theo tứ


"Ngũ độ thanh" càng khó để nương


Vững chí bền tâm thành sở nguyện


Cùng nhau xướng họa tỏa ngàn hương.

 


                           25/3/2016. HVC

 

 

 

tin tức liên quan