Chùm thơ về thơ của Hồ Văn Chi - Đà Nẵng

Ngày đăng: 07:58 27/03/2016 Lượt xem: 479

 

CHÙM THƠ VỀ THƠ CỦA HỒ VĂN CHI

 

 

 

YÊU THƠ

 


Yêu thơ, khổ sở biết nhường nào


Chẳng khác chi người vượt núi cao


Đứng trước rừng từ mà lúng túng


Hòa trong động vận vẫn lao đao


Thâu canh lựa chữ say sưa bới


Suốt tối tìm câu mải miết đào


Viết được bài hay mừng mấy tháng


Xem xong, bạn gật...sướng làm sao!

 

 

 


                               25/3/2016.

 

 

 

SAY THƠ

 

 

Thơ Đường luật khó vẫn...ưa cày


Bởi giản đơn rằng thấy nó hay


Đối chuẩn càng xem càng thích thú


Vần nghiêm mỗi đọc mỗi mê say


"Meo" đi bạn họa thêm thân ái


"Chát" lại em khen thật ngất ngây


Lựa ít long lanh trong núi chữ


Vì yêu, chẳng quản mấy đêm ngày.

 

 

 


                             26/3/2016.

 

 

 

VƯỚNG  DUYÊN THƠ

 


Trót vướng tơ rồi thi sĩ ơi


Trong từng giấc mộng những đầy vơi


Niêm, vần lặng lẽ tìm duyên lứa


Thực, luận loay hoay ghép bạn đời


Cặp bến nhân văn càng đứng vững


Qua đò thế sự chẳng buông lơi


Hoài mong giữ được điều chân thiện...


Mượn tứ thơ thay dạ tỏ lời!

 

 

 


                      27/3/2016.

 

 

NGŨ ĐỘ THANH

 

 

Rước khổ vào thân - "ngũ độ thanh"!


Đầu như búa bổ, tựa trời hành


Bình, thăng, hỏi, nặng...không liền dấu


Luật, đối, niêm, vần...phải vững danh


Tủi nỗi, nhiều câu chừng quá gượng


Buồn thay,  lắm đoạn vẫn còn ganh


Gần năm tập tễnh chưa là mấy


Nỗ lực rồi đây chắc phải thành.

 

 


                        

 

28/3/2016. 

 

 

NGHIỆP THƠ ĐƯỜNG (nđt)

(Họa "Nghiệp Đường thi" của Ái Khanh, Đà Nẵng)

 

 

Vì chưng ngưỡng mộ thể thơ Đường


Để mỗi đêm về mộng cú chương


Hợp cả năm vần e đã khó


Rà trong bấy chữ hẳn còn vương


"Y đề xướng" quả nan mà họa


"Ngũ độ thanh" càng khó để nương


Hữu chí nên thành tâm sở nguyện


Ta bà, cõi tạm góp làn hương.

 

 


                

 

Tháng 3/2016. 

 

Hồ Văn Chi - Đà Nẵng

 

tin tức liên quan