Đi tìm đồng đội - Nguyễn Sơn Hải

Ngày đăng: 09:53 27/07/2021 Lượt xem: 62
ĐI TÌM ĐỒNG ĐỘI
 
           Nguyễn Sơn Hải
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 
 
Mùa Xuân năm ấy Bính Thìn
Từ Nha Trang - lại về bên đất Lào
Đi tìm đồng đội nơi nao
Sườn khe, ven suối hay vào rừng sâu
Nghĩa trang bạn nghỉ nơi đâu
Khôn thiêng xin hãy giúp câu chỉ đường
Mưa giông, bão giật cây rừng
Ngả nghiêng, mất lối sườn nương ngày nào
Còn đây tình nghĩa “đồng bào”*
Dẫn đường chỉ lối tìm vào Nghĩa trang
Mấy năm giữa chốn rừng hoang
Các Anh còn đó - mình mang nhau về
Nông sâu, khe đá sơn khê
Nắm xương, gói đất - hồn về theo chân
Quê minh rộn rã mùa Xuân
Đi tìm đồng đội xa gần về “Quê”**
 
---------------
      “*”Câu giao tiếp với người Dân Lào
     “**”Về Nghĩa trang Trường Sơn - Quảng Trị
                                       


tin tức liên quan