Hội Trường Sơn Gia Bình xây dựng Hội vững mạnh theo các giá trị chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh

31/07/2015 - 475 lượt xem

Hội Trường Sơn Gia Bình xây dựng Hội vững mạnh theo các giá trị chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh Hội truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh huyện Gia Bình – tỉnh Bắc Ninh được thành lập theo quyế...