Trung đội nữ lái xe Trường Sơn.

07/03/2015 - 1257 lượt xem

Trung đội nữ lái xe duy nhất trên đường Trường Sơn