Chuyện về chiến sỹ nữ lái xe tải Trường Sơn ngày ấy...bây giờ

Ngày đăng: 09:32 19/02/2015 Lượt xem: 597

Chuyện về chiến sĩ nữ lái xe tải Trường Sơn ngày ấy...bây giờ.

 

tin tức liên quan