Cung đường Trạ Ang năm ấy.

27/09/2016 - 248 lượt xem

NHỚ LẠI CUNG ĐƯỜNG TRẠ ANG MÙA THU NĂM ẤY (Từ phải sang) Tác giả Trần Văn Thân cùng vợ, Hồ Bá Thâm, Nguyễn Văn Long và vợ (Tất cả đều là cựu THXP, đều ở Đ 20 QT. Ảnh chụp tháng 7...