Thăm lại Đường 20 sau 50 năm.

24/07/2016 - 320 lượt xem

Đây con đường 20 Quyết Thắng Hồ Bá Thâm Thế là bao ước mong đã thành sự thật. Ngày 19/7/2016, chúng tôi đã trở lại con đường lịch sử, con đường yết hầu chiến lược chống Mỹ cứu nước quyết tử năm x...