Nguyễn Tiến Mai một thời.

31/07/2016 - 344 lượt xem

GẶP LẠI ANH NGUYỄN TIẾN MAI MỘT THỜI HỒ BÁ THÂM A ky ngày 20/7/2016.Tác giả bên trái (đeo đồng hồ), Nguyễn Tiên Mai bên phải. Nguyễn Tiến Mai quê Thạch Hà - Hà Tĩnh, là đây ư? Nghe nói đã tuổi...