Vị vua Việt Nam có sức mạnh nâng bổng vạc dầu như Sở Bá Vương Hạng Vũ

10/12/2016 - 502 lượt xem

Vị vua Việt Nam có sức mạnh nâng bổng vạc dầu như Sở Bá Vương Hạng Vũ Nguồn: Theo Trần Đình Ba, Kể chuyện lịch sử Việt Nam: Những điều lạ thời Ngô – Đinh – Tiền Lê, trang 60-63, NXB Văn hóa – Thô...