Thơ dự thi LBTS của Hội viên Nguyễn Đức Chấn ( Lần thứ chín )

30/04/2015 - 450 lượt xem

THƠ DỰ THI " LỤC BÁT TRƯỜNG SƠN " ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH TRÊN BIỂN (Kính tặng cán bộ, chiến sĩ Đoàn 125 Vận tải quân sự năm xưa)