LBTS- Xôn xao nỗi nhớ (Hồ Bá Thâm)

07/06/2015 - 414 lượt xem

Dự thi LBTS XÔN XAO NỖI NHỚ Nhớ ngày tay cuốc mở đường Phá bom, lấp hố đã từng em ơi Chung hầm những lúc bom rơi Chung câu ví dặm lưng đồi tiếng ca. Chung nắm cơm, muối đường xa Soi chung dòn...