LBTS - Nguyễn Ngọc Hưng

24/04/2015 - 537 lượt xem

DỰ THI THƠ “LỤC BÁT TRƯỜNG SƠN” NGUYỄN NGỌC HƯNG Đội 10, thị trấn Chợ Chùa huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi ĐT: 055.3861.312 Email: nguyenngochung204@gmail.com ******** ANH HÙNG GIỮA ĐỜI TH...