LBTS - Nguyễn Doãn Thiết (lần 2)

16/04/2015 - 557 lượt xem

Dự thi “Lục bát Trường Sơn” Nguyễn Doãn Thiết, CCB TS Phố Tỉnh Cầu, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh CHIỀU TRƯỜNG SƠN Hôm nay trở lại Trường Sơn Theo con đường nhựa xe bon rộn ràn...