Dự thi LBTS Đặng Thanh Nghị

19/04/2015 - 537 lượt xem

Dự thi LBTS Đặng Thanh Nghị Xe và trăng Xe ta vượt núi băng rừng Trăng khuya như cũng ý chừng muốn theo Khi xe leo dốc...trăng treo Khi xe qua vực trăng nheo mắt nhìn Xe quan những ba...