Chùm thơ dự thi: Lục bát Trường Sơn của tác giả Lê Ba - Gia Bình, Bắc Ninh

31/07/2015 - 461 lượt xem

Chùm thơ dự thi: Lục bát Trường Sơn Lê Ba Phó chủ tịch thường trực Hội truyền thống Trường Sơn- đường Hồ Chí Minh Huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh Dốc Bản Bô Dưới ngầm nhìn dốc Bản Bô* Xe leo...