Lời tự thuật của HỮU LOAN, tác giả “MÀU TÍM HOA SIM”

Ngày đăng: 09:20 14/12/2016 Lượt xem: 738

 

   Lời tự thuật của HỮU LOAN, tác giả “MÀU TÍM HOA SIM”

 

                                                                    Tác giả: Hữu Loan

 

 

Nàng có ba người anh đi b đi
Nhng em nàng
Có em chưa biết nói
Khi tóc nàng xanh xanh
Tôi ng
ười V quc quân
xa gia đình
Yêu nàng nh
ư tình yêu em gái
Ngày hp hôn
nàng không đòi may áo mi
Tôi mc đ quân nhân
đôi giày đinh
b
ết bùn đt hành quân
Nàng cười xinh xinh
bên anh chng đc đáo
Tôi  đơn v v
Cưới nhau xong là đi
T chiến khu xa
Nh v ái ngi
Ly chng thi chiến binh
My người đi tr li
Nh khi mình không v
thì thương
người v ch
bé bng chiu quê…

Nhưng không chết
người trai khói la
Mà chết
người gái nh hu phương
Tôi v
không gp nàng
Má tôi ngi bên m con đy bóng ti
Chiếc bình hoa ngày cưới
thành bình hương
tàn lnh vây quanh
Tóc nàng xanh xanh
ng
n chưa đy búi
Em ơi giây phút cui
không được nghe nhau nói
không được trông nhau mt ln
Ngày xưa nàng yêu hoa sim tím
áo nàng màu tím hoa sim
Ngày x
ưa
mt mình đèn khuya
bóng nh
Nàng vá cho chng tm áo
ngày xưa…

Mt chiu rng mưa
Ba người anh trên chiến trường đông bc
Được tin em gái mt
trước tin em ly chng
Gió sm thu v rn rn nước sông
Đa em nh ln lên
Ng ngàng nhìn nh ch
Khi gió sm thu v
c vàng chân m chí
Chiu hành quân
Qua nhng đi hoa sim
Nhng đi hoa sim
nhng đi hoa sim dài trong chiu không hết
Màu tím hoa sim
tím chi
u hoang bin bit
Có ai ví như t chiu ca dao nào xưa xa
Áo anh st ch đường tà
V anh chưa có m già chưa khâu
Ai hi vô tình hay ác ý vi nhau
Chiu hoang tím có chiu hoang biết
Chiu hoang tím tím thêm màu da diết
Nhìn áo rách vai
Tôi hát trong màu hoa
Áo anh s
t ch đường tà
V anh mt sm, m già chưa khâu…

Màu tím hoa sim, tím tình trang lrm
Tím tình ơi l a
Ráng vàng ma và sng rúc điu quân hành
Vang vng chp chn theo bóng nhng binh đoàn
Bin bit hành binh vào thăm thm chiu hoang màu tím
Tôi ví vng v đâu
Tôi vi vng v đâu
Áo anh nát ch dù lâu…

(1949, khóc v Lê Đ Th Ninh)

tin tức liên quan