" Màn đêm và ngọn lửa " Thơ dự thi LBTS của CCB Vương Văn Kiểm - Nam Định

18/07/2015 - 431 lượt xem

THƠ DỰ THI " LỤC BÁT TRƯỜNG SƠN " CCB Vương Văn Kiểm Nam Định MÀN ĐÊM VÀ NGỌN LỬA ( Viết về em Tần – Nữ thương binh khiếm thị tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Liêm Cần Thanh Liêm. Hà Nam) ...