“Kong” thu về hơn 18 tỷ đồng tại Việt Nam chỉ sau một ngày công chiếu

Ngày đăng: 09:23 12/03/2017 Lượt xem: 412

 

“Kong” thu về hơn 18 tỷ đồng tại Việt Nam chỉ sau một ngày công chiếu

 

tin tức liên quan