Hồ Văn Chi họa thơ mừng thọ của Phan Kế Toán

Ngày đăng: 06:34 03/03/2022 Lượt xem: 318
Hồ Văn Chi họa thơ mừng thọ của Phan Kế Toán
 
       Trân trọng mời thi hữu họa thơ mừng thọ của Phan Kế Toán. Chủ tịch Hội Trường Sơn thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
 
Bài xướng:
MỪNG THỌ TUỔI THẤT THẬP
 
Nhâm thìn (*)tuổi thọ bảy mươi rồi
Hưởng thọ trời ban thắm sắc tươi
Vui lúc trẻ trung say công tác
Hăng thời già lão rộn trò chơi
Tứ thơ sâu lắng ca vang Đảng
Khúc hát bi hùng dâng kính Người
Tuổi Đảng bốn lăm (45)đầy phúc đức
 Mong dư trăm tuổi thọ xây đời.

Xuân 2022,
Phan Kế Toán
(Ngày sinh nhật 24/09/1952)
 
Bài họa:
MỪNG ANH PHAN KẾ TOÁN LÊN TUỔI BẢY MƯƠI.
 
Góp bút mừng anh bảy chục rồi
Bốn lăm tuổi Đảng, sắc hừng tươi
Gia đình hạnh phúc tròn tâm nguyện
Bạn hữu sum vầy thỏa thú chơi
Tại chức gương trong bền lẽ sống
Về hưu bóng cả thắm tình người
Tám mươi, Chín chục…cầu luôn khỏe
Hưởng thọ ngoài trăm đẹp cuộc đời.

Đà Nẵng. 02/3/2022.
Hồ Văn Chi
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

tin tức liên quan