"Bác Hồ với Trường Sơn" - Thơ: Lê Thuần

Ngày đăng: 04:18 20/05/2022 Lượt xem: 174
----------------------- 
BÁC HỒ VỚI TRƯỜNG SƠN
(Viết nhân kỷ niệm 63 năm ngày Mở đường Trường Sơn huyền thoại 19/5.
Chào mừng đại hội ĐB HTSVN KHÓA III)

 
Hôm nay cả nước khải hoàn
Trường Sơn kỷ niệm âm vang mọi miền
Từ con đường mòn mang tên
Bác Hồ thời ấy, làm nên sử vàng
Năm trăm người đầu gian nan
Không nói, không khói, xóa đàng vừa đi
Như chàng Phù Đổng diệu kỳ
Giao liên, binh trạm bước đi ban đầu
Thành Binh Đoàn để tiến mau
Từ Buôn Ma Thuột, Đầu Mầu ta đi
Bác luôn chung bước Quân kỳ
Đà Nẵng thừa thắng, Bác về cùng con
Thế là từ một đường mòn
Hành quân thần tốc trên con đường dài
Xe tăng, cơ giới, máy bay
Thẳng đường Quốc lộ, Đồng Nai, Sài Gòn
Bác Hồ vẫn tiến cùng con
Vẫn như thuở ấy đường mòn Hồ Chí Minh
Trường Sơn kết cuộc trường chinh
Được Đảng, Nhà nước Danh vinh tên Người
Mười sáu năm ấy Người ơi!
Hai mươi vạn bạn bên đồi Chí Linh
Chúng con chiến đấu hy sinh
Để giành độc lập nước mình hôm nay
Giờ này Bác vẫn ở đây
Động viên các cháu hàng ngày luyện tu
Từ năm năm chín (559) đến giờ
Sáu ba năm chẵn dưới cờ Bác trao
Trường Sơn luôn mãi tự hào
Được mang tên Bác vui nào vui hơn./.Ngày 19 tháng 5 năm 2022.
Lê Thuần.
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

 
tin tức liên quan