"Bác ở trong ta" - Thơ: Hà Đỗ Tú

Ngày đăng: 05:52 21/05/2022 Lượt xem: 119
----------------------- 

BÁC Ở TRONG TA
 
Bác ở trong tim thảy mọi người
Đời đời nhớ Bác mãi khôn nguôi
Toàn dẫn vẫn nhớ công ơn Bác
Gắng sức tu tâm học tập Người
 
Bác mãi là gương sáng ở đời
Như thời đánh Giặc khắp muôn nơi
Hành quân vẫn hướng theo chân Bác
Độc lập về trên nước Việt tôi
 
Bác cũng mang tên mọi tuyến đường
Trường Sơn hùng vĩ toả muôn phương
Từ đây chiến dịch mang tên Bác
Thần tốc cờ bay giữa Sài Gòn
 
Tình thương của Bác rộng bao la
Từ những em thơ đến cụ già
Bác dặn vun trồng cho lớp trẻ
Chủ thể tương lai của nước nhà
 
Ra đi di chúc dặn mọi người
Lòng dân ghi nhớ mãi khôn nguôi
Quyết tâm đoàn kết toàn dân tộc
Giữ nước Việt Nam mãi rạng ngời.

 

18/05/2022
Hà Đỗ Tú
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

 
tin tức liên quan