"Em là hoa núi" - Thơ: Nguyễn Tất Đình Vân

Ngày đăng: 01:50 19/09/2022 Lượt xem: 114
EM LÀ HOA NÚI
 
Bông hoa tô đẹp đất trời
Giữa rừng khói lửa vẫn ngời sắc hoa
Nắng mưa bom đạn em ra
Thông đường chỉ lối xe qua đêm ngày
 
Trường Sơn lèn đá bướm bay
Võng treo bờ suối đêm ngày nước reo
Cá bơi dòng suối trong veo
Em tranh thủ tắm trăng theo tắm cùng
 
Nước xoa sóng đẩy ngập ngừng
Lung linh dòng nước eo lưng trắng ngần
Ngước nhìn trông thấy đoàn quân
Đang vào chiến dịch đi gần bờ bên
 
Trong tâm ghi tạc không quên
Em là hoa núi của miền Cao Nguyên
Nữ sĩ trông ngỡ "  Cô Tiên"
Khoả mình suối nước giữa miền rừng xanh..

 


Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN


tin tức liên quan