"Quan mèo" - Thơ: Vũ Trình Tường

Ngày đăng: 11:54 22/01/2023 Lượt xem: 94
 


QUAN MÈO
(Vịnh tranh Đám cưới chuột)
 
Nhà Chuột hoan hỷ rước dâu
Kiệu hoa, lọng tía, trầu cau xôm trò
Khen cho nhà Chuột khéo lo
Cá tươi, chim béo biếu cho Quan Mèo
Ngày vui ai nỡ eo xèo
Lo cưới thì một, lo “ cheo” lo mười.

 

Vũ Trình Tường
 
tin tức liên quan