"Mộ Liệt sỹ có tên" - Thơ: Vũ Hồng Thái

Ngày đăng: 05:51 26/07/2023 Lượt xem: 74
 
-------------------------------

MỘ LIỆT SỸ CÓ TÊN
 
Ai sinh ra mẹ cha cũng đặt tên
Tên nào cũng đẹp và nhiều ý nghĩa
Cả họ, cả làng và đơn vị biết
Mà sao nhiều mộ Liệt sỹ không tên?!
 
Mộ chưa có tên quá nhiều (1)
Nỗi đau này: Trời cao, đất dày thấu tỏ
Mẹ đợi hoài, ra đi khắc khoải gọi tên con!
 
Những mộ Liệt sỹ chưa xác định được tên
Xin nhà nước đặt tên: HỒ TRUNG HIẾU (2)
Con cháu Bác Hồ - Trung với Đảng - Hiếu với Dân
Để người dưới mộ vui: Có tên !
-----------------------------------------------

(1) Tỉnh Quảng Trị có hơn 21.000 mộ chưa xác định được tên.
(2) Các Liệt sỹ là con cháu Bác Hồ đều trung với Đảng, hiếu với Dân.

 
Tháng 7 năm 2023
VŨ HỒNG THÁI
Chủ tịch Hội TS tỉnh Thái Bình
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
ĐT: 0913 291 342

 
tin tức liên quan