Hồ Văn Chi - Hoạ bài thơ “Giao thừa khai bút” của Hồ Kim Công, TP Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 04:34 10/02/2024 Lượt xem: 76
------------------------

Hồ Văn Chi  - Hoạ bài thơ “Giao thừa khai bút” của Hồ Kim Công, TP Hồ Chí Minh
 

Bài xướng:

GIAO THỪA KHAI BÚT

Giao thừa mọi chốn rực đèn hoa
Chúc cả nhân gian hưởng thái hoà
Rộn rã toàn cầu vang tiếng nhạc
Tưng bừng thế giới đẹp lời ca
Tiền tươi chật ví vui lòng trẻ
Rượu xịn đầy chai thoả ý già
Đợi phút linh thiêng trời đất chuyển
Dâng tràn hạnh phúc khắp gần xa.

TP. HCM 0h00, 01/01/2024.
Hồ Kim Công,

 
Bài họa: (y đề)

GIAO THỪA KHAI BÚT

Phút chuyển giao thừa rực pháo hoa
Mừng dân hạnh phúc nước an hoà
Tưng bừng lễ hội vui đường phố
Náo nức tinh thần khởi nhạc ca
Dược tửu vài ly đon đả bạn
Đường thi một bản nhẩn nhơ già
Mai, đào... hớn hở chờ khoe sắc
Phước Lộc đang về khắp nẻo xa.

01/01/2024.
Hồ Văn Chi, Đà Nẵng

 
tin tức liên quan