"Giang tay che trời" - Thơ chống tiêu cực tham nhũng của Nguyễn Quốc Lập

Ngày đăng: 01:46 20/02/2024 Lượt xem: 53
------------------------
 
GIANG TAY CHE TRỜI
 
Giang tay che cả bầu trời
Nhìn ra, kẻ cắp nhất thời làm quan!
Đất đai, tiền của, bạc vàng
Cửa quyền vơ vét ngó ngàng chi dân.
 
Đương quyền hách dịch quân thần
Đưa con cháu chắt vào dần ghế quan
Tạo ra vỏ bọc chu toàn
Tưởng về yên phận, đã toan tính rồi.
 
Vẫn nguyên “Lãng đạo” là tôi
Mặc Dân đàm tiếu lôi thôi thầm thì
Chứng đâu, chẳng có làm gì
Một năm vài bận quan đi thuyết trình.
 
Ghế đầu hội nghị thật vinh
Quan còn vênh mặt cho mình là oai
Vẫn còn cao giọng lật bài
Ra vành móng ngựa xem khai được gì.
 
Giáp Thìn quan đã ra đi
Vào lò “Cụ Tổng” cười khì được không
Hết đời kẻ cắp chơi ngông
Cúi đầu giấu mặt, che còng trên tay.
20/02/2024 
Nguyễn Quốc Lập
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn 


 
tin tức liên quan