Thơ hướng về Kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam của Nguyễn Sơn Hải, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 06:48 27/02/2024 Lượt xem: 51
Thơ hướng về Kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam của Nguyễn Sơn Hải,
Hội viên Hội VHNT Trường SơnHỒI ỨC NGHỀ Y
(Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam - 27/2)
 
Ngày này nhớ tháng năm xưa
Chiến trường mình đã say sưa với nghề
Khó khăn gian khổ chẳng nề
Nghĩa tình đồng đội sơn khê tận tình
Chăm lo săn sóc bệnh binh
"Lương Y từ mẫu" chúng mình khắc ghi
Đạn bom, thời tiết khắt khe
Đói ăn, thiếu thuốc những khi giao mùa
Thương nhau ngon bát canh chua
Quý nhau viên thuốc lời thưa nhẹ nhàng
Quân Y hậu cứ đường ngang (1)
Cán binh "Bốn sáu" vẻ vang kiên cường (2)
Mùa Xuân đại thắng huy hoàng
"Quân Y Mười tám" vững vàng Biên cương (3)
Nay ta về lại đời thường
Nhớ về năm tháng chiến trường liệt oanh
Tuổi xuân Y đức chiến tranh
Một đời nhớ mãi ngọt lành Trường Sơn.
-------------------------------------------------------------

(1) Đường B46             
(2); (3) Viện Quân y 46 và 18 Trên đường Trường Sơn


Nguyễn Sơn Hải
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
(Nguyên Quân y sỹ bộ đội Trường Sơn)


tin tức liên quan