Giới thiệu Thẻ Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 10:17 09/12/2017 Lượt xem: 5.675
MẪU THẺ HỘI VIÊN HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TRƯỜNG SƠN

     Ban Chấp hành Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn vừa thiết kế mẫu Thẻ Hội viên để xin góp ý trước khi hoàn chỉnh trở thành mẫu chính thức phát hành vào đầu năm 2018. Rất mong nhận được phản hồi từ các hội viên.
      Trân trọng.

 BCH Hội VHNT Trường Sơn  Mặt trước của Thẻ: Kích thước: 6,5 cm x 9,5 cm
  
  

Mặt chính của Thẻ: Kích thước: 6,5 cm x 9,5 cm
tin tức liên quan