"Gửi về miền đất đỏ" - Thơ: Nguyễn Đình Sinh, Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 05:04 10/06/2019 Lượt xem: 468
GỬI VỀ MIỀN ĐẤT ĐỎ

Ai về đất đỏ Miền Đông
Cho tôi gửi nhớ Bình Long với nào
Nhớ Lộc Ninh nhớ biết bao
Làng 5, làng 7, em Đào, em Quân…
Nhớ má Ba Vở- cháu Lân
 
Ba Trạng, Bảy Nối, Hai Thân nơi này (1)
Nhớ sao những tháng, những ngày
Bình Long, Téc Ních máy bay Ngụy nhiều
 
Chúng tôi vây ép mục tiêu
Liên đoàn 31 (Ngụy) rất nhiều ngày đêm
Tiếng súng ngày ấy tạm yên
(Vì có hiệp định 4 bên ký rồi)
Sài Gòn ngoan cố chưa thôi
Lính còn chốt giữ Đồng Xoài. Bình Long
Hón Quản, An Lộc, Tống Lê Chân
Quân ta vây hãm Ngụy dần tháo thân
Thế rồi đại thắng mùa xuân
Miền Nam giải phóng, quân ta vui mừng!
Tôi về nhớ những cánh rừng
Cao su bát ngát đã từng chở che
72 đỏ lửa mùa hè
 
Ngụy thua, Mỹ chạy bốn bề quân reo
Miền Đông đất đỏ thân yêu
Thế là tạm biệt một chiều tôi xa
Bốn tư năm đã trôi qua
Gửi về nơi ấy bài ca một thời.
 
Bắc Ninh - tháng 5/2019 
Nguyễn Đình Sinh
Hội VHNT Trường Sơn

--------------------------------------------------
(1) Những tên có thật ở làng 5 Lộc Tấn ,từ năm 1972 đến 1975

tin tức liên quan