Khuyên chú Tàu, thơ của hội viên Võ Thiều

Ngày đăng: 07:21 17/08/2019 Lượt xem: 561

         KHUYÊN CHÚ TÀU
 
                       
Khu vực nhà giàn DK1, trong đó có Bãi Tư Chính, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý tính từ đường cơ sở của Việt Nam.

Xưa nay anh ở kề Tàu
Nhưng chưa ý hợp tâm đầu lần mô
Tàu luôn làm chuyện hồ đồ
Âm mưu thôn tính nhằm vô nước người
Bao lần đến nước anh rồi
Đều bị anh đánh tơi bời đảo điên
Ý đồ bành trướng,  bá quyền
Xâm lăng, lấn chiếm là ren của Tàu
Anh ở có trước có sau
Láng giềng hữu nghị trọng câu ân tình
Tàu thì lòng dạ bất minh
Thâm tâm nham hiểm chuyên rình sau lưng
Thấy anh sao nhãng canh chừng
Thì Tàu cứ việc dửng dưng đâm vào
Bảy tư anh quyết tâm cao
Bảy lăm giải phóng đồng bào miền Nam
Nào ngờ Tàu lại gian tham
Nhân cơ hội đó tàu ngoàm Hoàng Sa
Tàu dùng nồi thịt nấu gia
Chơi anh kiểu ấy thật là chẳng hay
Giải phóng xong anh bắt tay
Khôi phục đất nước sau ngày chiến tranh
Tàu đà không ủng hộ anh
Lại xui Pôn Pốt đánh anh lào nhào
Vết thương cũ chưa hết đau
Lại thêm vết mới máu trào chảy ra
Buộc anh lần nữa nhảy ra
Quyết tâm giữ vững nước nhà bình yên
Diệt Pôn Pốt giải phóng Miên
Bảy chín phía Bắc Tàu liền thọc sang
Lúc này Tàu bị anh phang
Ba chân bốn cẳng kiếm đàng Tàu lui
Thói quen gắp lửa bỏ người
Lại còn chơi bẩn khắp nơi trong vùng
Ý đồ bá chủ Biển Đông
Anh đà hiểu rõ tỏng tòng Tàu ơi
Ăn có chốn, cướp có nơi
Sao Tàu gây chuyện động trời với anh
Hoàng Trường Sa chớ có dành
Kẻo rồi phải trả lại anh có ngày
Anh đây lòng dạ thẳng ngay
Đâu có như chú nay rày mai kia
Bãi Tư Chính của anh nghe
Chú đừng lởn vởn ngằm nghè mà ăn
Khuyên Tàu hãy giữ lấy thân
Làm ăn chân chính để phần mai sau
Cha ông Tàu chết biết bao
Cũng vì xâm lược anh nào có tha
Bỏ Tư Chính mau về nhà
Tốt nhất thì hãy tránh xa nơi này
Nước anh nhỏ nhưng lắm gai
Ai mà đụng phải tan thây nát hồn
Nghe anh rút sớm thì hơn
Không nghe mà đến anh chôn một lèo
Biển anh rộng cá anh nhiều
Chú mày xuống đó bao nhiêu cho vừa
Mấy lời anh dặn nhớ chưa
Âm mưu bành trướng nên chừa Tàu nghe

               
 Phú Sơn ngày 17/8/2019

                                  Võ Thiều
( Trưởng Ban liên lạc Hội Trường Sơn xã Phú Sơn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An)
tin tức liên quan