"Hy sinh đời bố, củng cố đời con" - Thơ: Lê Thuần.- Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 06:47 15/09/2019 Lượt xem: 392
HY SINH ĐỜI BỐ, CỦNG CỐ ĐỜI CON

Truyện rằng có một con trời
Cho tiền con gái ...Nay đòi được không?
Nếu nay Ông vẫn oai hùng
Con trả cho ít, vốn chung cả nhà
Còn giờ: ông sắp ra ma
Dại gì con nhận tiền là bố cho!
Việc bố thì bố cứ lo
Bố vào nhà đá con cho ít tiền
Còn như bố bị kết liền
Tử hình đành phận, con lên mang về
An táng ở nghĩa địa quê
Mình con hương khói mọi bề yên tâm
Con đâu dám cắt tình thân
Tội ai người chịu, trời lần đâu ra
Ít gì 3 triệu Đô la*
Làm sao mà lại nộp ra công đường?

 
Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn

11/9/2019. 
Lê Thuần.- Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

-------------------------------------------------
* 7000 tỷ đồng VN.
Đọc bài "3 triệu Đô la nhận hối lộ người cha cho con gái..."

 

tin tức liên quan