"Ngày sinh Quân đội - Nhớ tới anh Văn" - Thơ: Phạm Sinh

Ngày đăng: 09:06 06/12/2019 Lượt xem: 520
NGÀY SINH QUÂN ĐỘI - NHỚ TỚI ANH VĂN
(Nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam
Và 30 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam)

 
Trăm lẻ ba xuân - Nay chẳng còn anh nữa
Cõi vĩnh hằng - Anh yên giấc ngàn thu…
                           ***
Ngày nào Việt Bắc chiến khu
Chiêu binh dựng trận quân thù khiếp kinh
Nghiệp binh, nghiệp nước thông tinh
Anh cùng đồng đội quên mình vì dân
Điện Biên - Phai Khắt - Nà Ngần
Thực dân Mẫu Quốc - Ra quân đầu hàng
                           ***
Sử Nước lại mở thêm trang
Anh cùng Đảng Bác mở đàng tự do
Hiền Lương cách trở con đò
Miền Nam ruột thịt tự do chưa toàn
Cuộc trường chinh mới vẻ vang
Khó khăn không ngại, gian nan không sờn
Mở đường Nam tiến - Trường Sơn
Quân đi gươm súng - Căm hờn trào dâng
Chiến công nối tiếp chiến công
Ngụy nhào, Mỹ cút thỏa lòng muôn dân
Bắc Nam xum họp xa gần
Chung tay xây dựng ngàn lần đẹp tươi …
                          ***
Lẻ ba của tuổi mười mươi
Anh đi theo Bác về nơi vĩnh hằng
Anh ơi! Anh có biết chăng ?
Ngày sinh Quân đội nay đang đến gần
Bảy mươi lăm (75) - Tuổi toàn Quân
Hôm nay chẳng nghĩ thêm lần vắng anh .
 

Phạm Sinh

tin tức liên quan