Giới thiệu tập thơ Đường luật "ĐỌC KIỀU" của tác giả Hồ Văn Chi, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam (Bài số 31 đến số 33)

Ngày đăng: 06:05 11/12/2019 Lượt xem: 455
 
ĐỌC KIỀU
(Bài số 31 đến số 33) 
 
Tiếng đàn Thúy Kiều
(Thủ vĩ ngâm)
 
Bốn bận rưng rưng tỏ nỗi mình
Từ thiên “Hán Sở”... tới “Trang Sinh”...!
Giao duyên thảm thiết, rầu tâm khảm
Đối diện chua cay, dại dáng hình
Mặt sắt còn thương người bạc mệnh
Lòng vàng thêm phục tấm trung trinh
Vui buồn cũng bởi người nghe cả
Bốn bận rưng rưng tỏ nỗimình!        
           

Thanh lâu hai lượt
 
Phải bán vào tay Mã Giám Sinh
Trên đường thất tiết, suýt liều mình
Sa tròng Tú, Sở... cam thân nhục
Lọt mắt Thúc Lang... tưởng phước lành
Nhà Hoạn thị, thành tên đứa ở
Bến Châu Thai, lại gái lầu xanh
Chém cha cái số hoa đào ấy
Có chạy đi đâu chẳng khỏi vành!
 

Thanh y hai lần
 
Mẹ con họ Hoạn lắm mưu thâm
Vở kịch hài bi đã sắp ngầm
Trước hãy gây trò đau Lý Tố (1)
Sau cho giáp mặt cợt Kỳ Tâm ​(2)
Nơi côn trúc đập, thân bầm dập
Chốn rượu mừng dâng, lệ ướt đầm
Đổi phận thay tên sầu đứt ruột
Dinh bà lầu ả, phải cam tâm!
---------------------------------                             

(1): Lý Tố Nga hoàng thái hậu Bắc Tề, thất sủng bị lột sạch quần áo, đánh đập.
(2): Tên chữ của Thúc Sinh.

 
tin tức liên quan