Giới thiệu tập thơ Đường luật "ĐỌC KIỀU" của tác giả Hồ Văn Chi, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam (Bài số 73 đến số 75)

Ngày đăng: 08:26 25/12/2019 Lượt xem: 291
 
ĐỌC KIỀU
(Bài số 73 đến số 75) 
 
Từ Hải anh hùng
 
Râu hùm, hàm én với mày ngài
Cao lớn, oai hùng...dễ mấy ai
Xung trận côn quyền đà quá giỏi
Dùng mưu thao lược cũng gồm tài 
Giang sơn một cõi lừng uy hổ
Nửa gánh gươm đàn thỏa chí trai
Hỏi tại vì đâu mà thất thế
Hùm thiêng sập bẫy, quá bi hài!
 

Từ Hải lãng tử
 
Ngang tàng, ai sánh nổi Từ công
Mà trước hồng nhan lại động lòng
Mắt liếc, vài lời trao đã thỏa 
Lòng xiêu, trăm lượng trả như không
Nửa năm đâu phải điều hoa nguyệt
Một quyết cùng nên nghĩa vợ chồng
Tự cổ đa tình vong sự nghiệp
Anh hùng- lãng tử, ấy Từ công!
 

Từ Hải cả tin
 
Quyết chí tranh hùng, mộng bá vương
Uy danh một cõi thật phi thường
Nghe lời diễn giải, chiều thê tử
Mắc kế chiêu hàng, bỏ giáp thương
Uổng mối tình duyên nhiều tháng đẹp
Hoài công sự nghiệp mấy năm trường
Phù Sai, Lữ Bố...thời xưa cũng 
Lụy sắc, tan tành mộng bá vương!

 
tin tức liên quan