Giới thiệu tập thơ Đường luật "ĐỌC KIỀU" của tác giả Hồ Văn Chi, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam (Bài số 94 đến số 96)

Ngày đăng: 10:50 01/01/2020 Lượt xem: 499
 
ĐỌC KIỀU
(Bài số 94 đến số 96) 
 
Quan tham
 
Máu  chuyện làm ăn với đỏ đen
Tham quyền cố vị, trí nông quèn
Hễ  người lắm lộc liền vui vẻ
Thấy bạn hơn tài lại ghét ghen
Hơi   bạc xông mờ đôi mắt hám
Đồng  đô chọc thủng trái tim hèn
Thì  ra lắm kẻ còn như thế
Mê  muội...vào lò, hẳn có phen!
(Câu 1306)
 

Điểm mặt quan tham
 
Hàng loạt quan tham bị tống lò
Thần linh điểm mặt lũ tham ô
 là giúp nước, tranh công lớn
Láo nháo lừa đời, kiếm lợi to
Phận chẳng chu toàn điều trách nhiệm
Mình còn chạy chọt phiếu thăm dò
Ra vào thậm thụt chuyên luồn lót
Đâu nghĩ, sa cơ bị tống lò!
(Câu 2466)
 

Đáng ghét nha!
(Viết cho những kẻ ấu dâm bị xử lý)
    
Sao lại ba sàm tựa quỷ ma
Cho tiêu sự nghiệp với danh nhà
Sỉ liêm kém cõi thành ra thế
Nhục nhã ê chề, tệ quá ta!
Một chốc không kìm cơn dục vọng
Lần  ni khó thoát tội dâm tà
Mới  hay những kẻ hư thân ấy 
Thôi  chẳng ra gì, đáng ghét nha!
(Câu 1274)

 
tin tức liên quan