Chiều hành quân. Thơ: Nguyễn Tất Đình Vân

Ngày đăng: 06:14 28/02/2020 Lượt xem: 314
CHIỀU HÀNH QUÂN
(Tặng chiến sỹ Trường Sơn)
 
Khoảng rừng bom đạn cháy thiêu
Võng bên cánh võng nắng chiều mênh mông
Hoa Lan rừng  nở tím hồng
Chim kêu vượn hót bềnh bồng mây bay
Hành quân qua nẻo rừng này
Gió thì thào lá quàng mây lưng đèo
Tình ca khúc nhạc suối reo...
Gió thì thào lá lưng đèo quàng mây
Hành quân qua nẻo rừng này
Chim kêu vượn hót mây bay bềnh bồng
Hoa Lan rừng nở tím hồng
Võng bên cánh võng mênh mông nắng chiều
Khoảng rừng bom đạn cháy thiêu
Qua đây còn nhớ mãi chiều hành quân...
 
Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan