Giới thiệp tập thơ: "MÙA PHỐ VẮNG" của Hồ Văn Chi (Tiếp theo 10)

Ngày đăng: 06:59 23/07/2020 Lượt xem: 478
(Tiếp theo 10)
 
Bài xướng V
   
Lính tuần biên mùa dịch
 
Biên phòng, vốn dĩ rất gian truân
Chống dịch, càng thêm khó bội phần!
Chốt lẻ, đêm dài lo mọi hướng
Rừng sâu, gió lạnh thấu toàn thân
Canh từng lối mở, không coi nhẹ
Soát mỗi người qua, thật rất cần
Mấy tháng xa nhà tuy nhớ lắm
Nhưng vì nhiệm vụ trước toàn dân!

16/4/2020.
Hồ Văn Chi

 
 Bài họa 1/V
 
Lính biên phòng
 
Thương lính biên phòng lắm khổ truân
Ngày đêm chống dịch khó muôn phần
Canh trời núi thẳm lo cùng hướng
Giữ biển sương mù lạnh cả thân
Kiểm soát vào ra đều kỹ lưỡng
Tuần tra qua lại thật chuyên cần
Vợ con nhà cửa đành xa nhớ
Trách nhiệm hoàn thành thỏa ý dân!

Đỗ Thanh Bình, USA
             
 
Bài họa 2/V
 
Lính tuần biên mùa dịch.
 
Các bạn biên phòng lắm khổ truân
Trừ gian, chống dịch mệt muôn phần
Rừng sâu, chốt chặn nhiều quân địch
Gió núi, mưa nguồn lạnh tấm thân
Chia tổ tuần tra đều cẩn thận
Phân lô kiểm soát thảy chuyên cần
Ra đi đã nguyện thề tâm huyết
Trung với sơn hà, hiếu với dân.

Nguyễn Văn Cầm, Đà Nẵng
 
Bài họa 3/V
 
Tuần biên mùa dịch
 
Tuần biên chống dịch thật kiên truân
Chặn lũ Covi hiểm vạn phần
Hợp lực toàn quân càng thỏa dạ
Khơi lòng xã hội lại thêm thân
Nhu cầu trước mắt còn khan khó
Cuộc chiến dài lâu phải kiệm cần
Triệt để tuân nghiêm từng khẩu lệnh
Hoàn thành nhiệm vụ thuận lòng dân.

Thạch Châu, Đà Nẵng 
 

Bài họa 4/V
 
Lính biên phòng mùa dịch
 
Canh phòng biên giới đã gian truân 
Nay dịch tràn lan phải góp phần 
Nắng dãi mưa dầu, luôn gắng sức
Đèo cao vực thẳm, chẳng e thân
Tuần tra dịch tễ, điều luôn nhớ  
Kiểm soát vùng ranh, việc rất cần 
Nhớ mẹ thương cha càng quyết chí
Chu toàn nhiệm vụ trước toàn dân.

Huỳnh Thị Kim Đính, Đà Nẵng 
 
Bài họa 5/V
 
Tuần biên mùa dịch
 
Bộ đội biên phòng há kể truân
Trừ gian, chống dịch khổ muôn phần
Dầm sương tuần giới lo phòng giặc
Vượt núi canh trời chẳng tiếc thân
Nợ nước trên đầu xem rất trọng
Tình nhà trong dạ gác khi cần
Hiếu trung hai chữ luôn tròn vẹn
Chẳng thẹn tấc lòng trước quốc dân.

Thập Đức, Phú Yên
 
Bài họa  6/V
 
Lính biên phòng
 
Lính ải biên phòng lắm nỗi truân
Giờ thêm dịch bệnh khó trăm phần
Đường trơn núi hiểm không chồn bước
Gió lạnh đêm dài chẳng quản thân
Bảo vệ non sông luôn cảnh giác
Tuần tra dịch tễ phải chuyên cần
Ngày đêm chẳng quản mưa hay nắng
Xứng đáng lòng tin, trọn ý dân!

Nguyễn Văn Hiền, Q. Nam
 
Bài họa 7/V  
 
Lính biên mùa dịch
 
Lính giữ biên phòng khổ lại truân…
Màu xanh sắc phục đẹp trăm phần
Trừ gian chí dũng không chùn bước
Chống dịch tâm bền chẳng ngại thân
Gió lạnh ngồi canh lòng vững chãi
Rừng khuya đứng gác dạ chuyên cần
Đền ơn xã tắc hoài ghi nhớ
Yêu nước thương nòi hiếu với dân

Ái Khanh, Đà Nẵng 
 
Bài họa 8/V
 
Đâu chỉ biên phòng
 
Đâu chỉ biên phòng mới khổ truân
Toàn dân chống dịch khó muôn phần
Ngành Y sắc trắng luôn bền chí
Quân đội màu xanh chẳng tiếc thân
Đảng quyết ra tay từ lúc mới
Dân cùng góp sức những khi cần
Xa nhà dù phải kìm nhung nhớ 
“Chống giặc”! Niềm vui được cứu dân!

Phạm Gia Khánh, Đà Nẵng 
 
Bài họa 9/V
 
Lính biên mùa dịch
 
Phòng biên, soát dịch rất chuyên truân
Sắc áo màu xanh nguyện góp phần
Đối diện gian nan không nhụt chí 
Cận kề nguy hiểm quyết quên thân
Canh từng lối tắt nên luôn nhớ
Kiểm hết người qua thật quá cần
Gác mối lương duyên vừa mới bén 
Chu toàn việc nước, đáp tình dân.

Khánh Lê, Nghệ An 
 
Bài họa 10/V
 
Tâm hồn trong sáng
        
Giữ yên Tổ quốc quá chuyên truân
Chốt lính biên cương khổ vạn phần
Thương vợ, xa nhà, thương lũ trẻ
Nhớ làng, cách mặt, nhớ song thân
Tuần tra dịch bệnh tâm luôn nhớ
Kiểm soát bản thôn việc phải cần
Yêu lắm anh ơi người chiến sĩ
Tâm hồn trong sáng nguyện vì dân!

Vạn Lộc, Đà Nẵng 
 
Bài họa 11/ V
 
Nguyện vì dân
 
Giữ yên Tổ quốc đã gian truân
Bệnh dịch càng thêm khổ vạn lần
Nắng dãi mưa dầm sờn tấm áo
Đèo cao vực thẳm rã bàn chân
Tuần tra lối mở điều luôn phải
Kiểm soát vùng biên việc thiết cần
Đồng đội bên nhau cùng gắng sức
Niềm riêng gác lại nguyện vì dân

Nguyễn Thị Cẩm Lý, Đà Nẵng 
 
Họa bài 12/V 
 
Tuần biên mùa dịch
 
Cuộc đời bộ đội sá chi truân 
Chiến thắng Covi đã góp phần 
Chốt lẻ đêm trường canh chặt lối
Rừng sâu giá buốt giữ an thân 
Kiên trì soát kỹ, người không sót
Cẩn trọng phòng nghiêm, việc thật cần 
Nhớ vợ thương con đành gác lại
Hoàn thành trách nhiệm trước toàn dân 

Nguyễn Thị Kim Phê, Đà Nẵng 
 
Bài họa 13/V
 
Hy sinh thầm lặng
 
Anh người chiến sĩ lắm kiên truân
“Đầu súng trăng treo” mộng góp phần 
Cửa ải đêm dài nghe tiếng cuốc 
Biên thuỳ sương lạnh phủ chân thân 
Vì tâm tha thiết quê hương gọi 
Bởi phút thiêng liêng Tổ quốc cần 
Giặc dịch vô hình thiên biến họa 
Anh hùng thầm lặng cứu nguy dân 

Thuỵ Sơn, Đà Nẵng
 
Bài họa 14/V
 
Canh phòng dịch
 
Xông pha trận chiến thật gian truân 
Chống dịch còn hơn giặc bội phần 
Bộ đội, công an luôn trực tuyến 
Đoàn y, bác sĩ cũng phòng thân 
Đảng ta lãnh đạo, ư là tuyệt!
Mọi việc ban ra, lại rất cần!
Mai mốt quét xong cơn đại nạn 
Khắp nơi mừng rỡ thỏa lòng dân. 

Trần Uyên Thám, Đà Nẵng 
 
Bài họa 15/V
 
Biên phòng chốt dịch
 
Canh tuần biên giới lắm chuyên truân
Đã có màu xanh lính góp phần
Đêm dẫu lạnh tê nào ngán muỗi
Ngày dù bỏng rát sá gì thân
Chấp hành kỷ luật quân trang sẵn
Tuân thủ nghiêm minh hậu cứ cần
Chống dịch nhắc nhau càng siết giữ
Ngấm lời Bác dạy " mãi vì dân".

Phạm Long Khánh Trang, Đà Nẵng 
 

Bài họa 16/V
 
Thiên thần áo trắng
 
Thiên thần áo trắng quả chuyên truân
Chống giặc Covi góp lớn phần
Nhiều bữa quên ăn, còn dốc sức 
Lắm đêm mất ngủ, cứ quên thân
Bớt lương trợ giúp, dù khi thiếu
Cho máu cứu nguy, đúng lúc cần
Từ mẫu - tấm gương luôn toả sáng 
Nêu cao trách nhiệm trước nhân dân !

Trần Việt Tuấn, Đà Nẵng 
 
Bài họa 17/V
 
Xác định
 
Làm lính Cụ Hồ gánh khổ truân
An nguy thế sự phải chia phần
Ra nơi chiến trận không lo mạng
Vào chốn sa trường chẳng tiếc thân
Dịch đến đều coi như giặc đến
Đảng mong cũng tựa thể dân cần
Giữ yên biển đảo cùng biên giới
Cứu nước cứu nhà phải cứu dân

Tú Xuân, Nghệ An 
 
tin tức liên quan