Chùm thơ từ miền Quan họ của Phạm Đăng Kiểm

Ngày đăng: 06:23 02/11/2020 Lượt xem: 418
CHÙM THƠ TỪ MIỀN QUAN HỌ CỦA PHẠM ĐĂNG KIỂM

 
DUYÊN QUAN HỌ
 
Về làng ghé bến, thăm sông
Chị hai áo ngắn vời trông bóng thuyền
Sóng vô tình chửa chịu yên
Cứ xô nghiêng ngả phận duyên một người
Nào đâu đôi mắt em cười
Đong đưa canh hát “Người ơi…đừng về” (?)
Gió lay vồng cải ven đê
Hội tan trăm nẻo đường về mưa rơi
Ngày xưa… ngắn lắm em ơi
Để vương lẻ bóng thuyền trôi…bóng thuyền
Bây gìơ em hát “Còn duyên”
Xát lòng ai “Tựa mạn thuyền” sang sông?
 
MỘT THOÁNG... CA DAO

Đã yêu rằng bảo rằng yêu,
Không yêu: tám, chín vạn “lần chiều” cũng không.
Xin người đừng để ta mong,
Xin người đừng để cho lòng ta đau,
Xin người hãy nghĩ trước sau,
Đừng quệt vôi hả với cau đã già;
Người về có nhớ đến ta…
Ta rằng đầu bạc vẫn là của em?
 

Phạm Đăng Kiểm
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan