"Thơ vui ngày 8-3" của Tiến Phin

Ngày đăng: 07:31 08/03/2021 Lượt xem: 79
THƠ VUI NGÀY 8 THÁNG 3

Sắp tới ngày vui tám tháng ba
Mong em cùng chị nhận nhiều quà
Khách đến mừng thăm vui tấp nập
Trên bàn nhiều bánh thiệp và hoa
Tôi hết tiền lương tự thuở nào
Mà hoa thì đắt giá quà cao
Ví nọ túi kia tìm chẳng thấy
Thôi tặng thơ vui cũng chẳng sao
Chúc chị em mình mãi mãi xuân
Ngắm xa tuyệt đẹp cũng như gần
Việc nước việc nhà trọn vẹn cả
Sống khỏe sống vui đẹp nghĩa nhân...

 
Minh họa vui

Tiến Phin
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

tin tức liên quan