"Lại một Điện Biên lẫy lừng" - Thơ: Lê Ba

Ngày đăng: 04:26 16/07/2021 Lượt xem: 180
 
------------------------------------------------------------------

Lại một Điện Biên lẫy lừng
 
Hoạn nạn thấy ở nước mình
Toàn dân đoàn kết vị tình bên nhau
Sẻ chia khốn khó thương đau
Với nhiều nghĩa cử bên nhau quân hành
Lương thực, củ, quả, rau xanh
“Không đồng” ta nhận ngọt lành ấm êm
Cùng nhau chống dịch ngày đêm
5K thực hiện viết nên sử vàng
Bác sỹ, quân đội, công an
Tuyến đầu chống dịch muôn vàn nghĩa nhân
Sức mạnh đoàn kết toàn dân
Là nguồn nội lực muôn phần tốt tươi
Có lên thành phố ta ơi
Mang tên của Bác sáng ngời chiến công
Niềm tin thắng lợi chờ mong
Đảng, dân một khối đồng lòng tiến lên
Niềm tin muôn chí vững bền
Trận này lại một Điện Biên lẫy lừng
Lê Ba
Hội Trường Sơn huyện Gia Bình – Bắc Ninh
Hội viên VHNT Trường Sơn

 
 
tin tức liên quan