Khi Thủ tướng vui vẻ ‘selfie’ cùng doanh nhân

18/05/2017 - 400 lượt xem

Khi Thủ tướng vui vẻ ‘selfie’ cùng doanh nhân