Một nửa đất nước chìm trong rét đậm rét hại

03/02/2018 - 429 lượt xem

Một đợt rét tăng cường lại đổ vào nước ta...