Trái Đất sẽ bị rang khô và nướng chín?

27/10/2017 - 440 lượt xem

Nếu tình trạng ô nhiễm tiếp tục diễn ra thì không lâu nữa thảm họa sẽ đến với Trái Đất của chúng ta...