Chia nhau 3000 tỷ: cả làng mua ô tô xây nhà lầu

18/02/2018 - 565 lượt xem

Đấy là doanh thu từ vải của Lục Ngạc Bắc Giang năm 2017...