Phát hiện ra ấu trùng ăn và phân hủy nhựa.

25/04/2017 - 641 lượt xem

Các nhà khoa học phát hiện ra loại ấu trùng có thể ăn và phân hủy nhựa Chia sẻ