Phát hiện ra ấu trùng ăn và phân hủy nhựa.

Ngày đăng: 04:27 25/04/2017 Lượt xem: 637

Các nhà khoa học phát hiện ra loại ấu trùng có thể ăn và phân hủy nhựa

tin tức liên quan