Tại sao cây lại chuyển màu vào mùa thu?

25/02/2018 - 911 lượt xem

Lá úa vàng của cây cối chuyển vào mùa thu. Vậy nguyên nhân từ đâu?...