Nhiều chính sách về bảo hiểm, lao động - tiền lương có hiệu lực từ ngày 1/3

Ngày đăng: 03:57 28/02/2022 Lượt xem: 171

Nhiều chính sách về bảo hiểm, lao động - tiền lương có hiệu lực từ ngày 1/3

                                                          Nguồn: Báo Điện tử Thời Mới

Từ ngày 1/3/2022, nhiều chính sách về bảo hiểm, lao động - tiền lương sẽ chính thức có hiệu lực.

 

Quy định cụ thể cách tính tần suất tai nạn để giảm mức đóng BHXH

Ngày 28-12-2021, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 27/2021/TT-BLĐTBXH, trong đó, hướng dẫn cách tính tần suất tai nạn lao động làm căn cứ để được áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Cụ thể, theo Điều 8 Thông tư 27, tần suất tai nạn lao động được tính theo công thức sau:

Ki = Ni nhân với 1.000 chia cho Pi. Trong đó:

- Ki là tần suất tai nạn lao động của năm.

- Ni là số lượt người bị tai nạn lao động và số người chết vì tai nạn lao động được hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động từ Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tính từ ngày 1-1 đến hết ngày 31-12 trong năm.

- Pi là số người lao động tham gia BHXH bắt buộc tính từ ngày 1-1 đến hết ngày 31-12 trong năm.

Tần suất tai nạn lao động trung bình của 3 năm liền kề trước năm đề xuất được tính như sau:

Ktb = K1 + K2 + K3 chia cho 3. Trong đó:

- Ktb là tần suất tai nạn lao động trung bình của 3 năm liền kề trước năm đề xuất.

- K1 là tần suất tai nạn lao động của năm liền kề trước năm đề xuất (năm thứ 1).

- K2 là tần suất tai nạn lao động của năm liền kề trước năm thứ nhất (năm thứ 2).

- K3 là tần suất tai nạn lao động của năm liền kề trước năm thứ hai (năm thứ 3). Cách tính này được áp dụng kể từ ngày 1-3-2022.

Nếu tần suất tai nạn lao động của năm liền kề trước năm đề xuất giảm từ 15% trở lên so với tần suất tai nạn lao động trung bình của 3 năm liền kề trước năm đề xuất hoặc không để xảy ra tai nạn lao động trong 3 năm liền kề trước năm đề xuất thì doanh nghiệp sẽ có cơ hội được xem xét giảm mức đóng BHXH vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ 0,5% xuống còn 0,3%.

Tăng mức trợ cấp hàng tháng với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc

Nhiều chính sách về bảo hiểm, lao động - tiền lương có hiệu lực từ ngày 1/3
 

Theo hướng dẫn tại Thông tư 02/2022/TT-BNV, cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 130-CP năm 1975 và Quyết định số 111-HĐBT năm 1981 sẽ được điều chỉnh tăng 7,4% mức trợ cấp hằng tháng.

Theo khoản 2 Điều 2 Thông tư 02/2022, sau khi đã làm tròn số, cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc sẽ được nhận mức trợ cấp hằng tháng như sau:

- Cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã là 2.473.000 đồng/tháng. (Trước đây, theo khoản 2 Điều 2 Thông tư 09/2019/TT-BNV mức hưởng là 2.116.000 đồng/tháng).

- Cán bộ nguyên là Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên Thư ký UBND, Thư ký HĐND xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã là 2.400.000 đồng/tháng. (Trước đây, mức hưởng là 2.048.000 đồng/tháng).

- Các chức danh còn lại là 2.237.000 đồng/tháng. (Trước đây, mức hưởng là 1.896.000 đồng/tháng).

Mặc dù Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-3-2022 nhưng chế độ trợ cấp trên được thực hiện ngay từ ngày 1-1-2022.

Yêu cầu thu thập thêm nhiều thông tin về thị trường lao động

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 01/2022/TT-BLĐTBXH, có hiệu lực từ ngày 10-3-2022. Theo đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu thu thập thêm nhiều thông tin về thị trường lao động. Cụ thể:

- Thu thập thông tin về cung lao động: Ngoài thông tin về họ tên, ngày sinh, giới tính, trình độ giáo dục phổ thông, công việc hiện tại, tình trạng thất nghiệp…, Thông tư mới yêu cầu bổ sung thông tin về nhu cầu đào tạo, việc làm (Điều 7 Thông tư 01/2022).

- Thu thập thông tin về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam: Ngoài thông tin cá nhân, giấy phép lao động, vị trí công việc đang làm, quy định mới yêu cầu thu thập thêm thông tin về trình độ chuyên môn đào tạo và chuyên ngành đào tạo; hình thức làm việc; loại hình doanh nghiệp, tổ chức làm việc; kinh nghiệm làm việc; chứng chỉ hành nghề; địa điểm và thời gian làm việc (Điều 13 Thông tư 01/2022).

Các trung tâm dịch vụ việc làm sẽ là đơn vị thực hiện nhiệm vụ thu thập các thông tin về thị trường lao động nói trên và báo cáo cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

( C. H sưu tầm)

tin tức liên quan